Lid worden

De vereniging LokaalHengelo is de énige democratische lokale partij in Hengelo. We vinden het belangrijk om vertegenwoordigd te zijn in alle wijken van Hengelo en roepen daarom iedereen op om actief te worden.
Als lid:

  • geeft u mede vorm aan de lokale samenleving
  • draagt u onderwerpen en ideeën aan
  • steunt u onze volksvertegenwoordigers die voor uw belangen opkomen
  • praat u samen met andere leden over de politieke koers
  • krijgt u met regelmaat onze digitale nieuwsbrief

De vereniging wordt gevormd door een bestuur, fractie en leden. De leden, die aan de contributieverplichting van de vereniging hebben voldaan, bepalen in de Algemene Leden Vergadering (ALV) welke politieke koers LokaalHengelo gaat varen. Ook zaken als wie er in het bestuur zit, de kandidatenlijst, de begroting, en het vaststellen van de jaarrekening worden hier bepaald.

We zijn ook afhankelijk van giften van betrokken inwoners van Hengelo en waarderen het zeer als u LokaalHengelo wil ondersteunen met een eenmalige bijdrage. Omdat LokaalHengelo een zogenoemde ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ is, zijn deze giften aftrekbaar van de belasting. Voor meer informatie over een gift kunt u contact opnemen met het bestuur.

De contributie gaat in op 1 januari en bedraagt € 12,50 per jaar. Na aanmelding wordt met u contact opgenomen.

Lid worden