Over

LokaalHengelo is in 2015 opgericht door een groep betrokken Hengeloërs om de belangen van de inwoners te behartigen en om van Hengelo weer een florerende, vitale stad te maken. We zetten ons belangeloos in voor de Hengelose gemeenschap, zonder landelijke partijlijnen.

LokaalHengelo krijgt veel steun uit de gemeenschap, wat onder meer blijkt uit de drie zetels die we tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen hebben veroverd. De kiezers stemden op een onafhankelijke partij met een heldere koers om de eigen missie, visie en speerpunten te realiseren.

We hebben uiteraard duidelijke standpunten over belangrijke onderwerpen, die een afspiegeling zijn van wat er in de Hengelose samenleving speelt. En die kunnen natuurlijk afwijken van het huidige beleid.

Visie
Hengelo is een florerende, vitale gemeente waar de burger echt meedoet, zowel bij de politieke beleids- en besluitvorming als in de plaatselijke samenleving. Het is een gemeente waar het plezierig wonen en werken is, waar de Hengeloërs trots op kunnen zijn en zich thuis voelen!

Missie
We zijn dé lokale partij die echt opkomt voor de belangen van alle Hengeloërs, los van de landelijke partijen met hun eigen ideologie en kleur. Eén van onze belangrijkste pijlers is de bestuurlijke vernieuwing, met het doel om het traditionele ‘oppositie versus coalitie’ te doorbreken en een einde te maken aan de achterkamertjespolitiek.

We hebben de burgerparticipatie daarom hoog in het vaandel staan: het verschaffen van openheid aan alle burgers en hen betrekken bij alle facetten van de beleidsontwikkeling. Immers: kennis is niet alleen te vinden bij de ambtenaren en het gemeentebestuur, maar vooral bij de Hengeloërs zelf.

LokaalHengelo wil een klankbord voor alle inwoners zijn op het gebied van lokaal welzijn, maatschappelijke zorg en zekerheid, gemeenschapszin en de kwaliteit van de leef-, woon- en werkomgeving.

Wie wij zijn: 

Betrouwbaar
We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen. Transparant en eerlijk, zonder aannames of ongefundeerde meningen. We spelen niet op de man, maar zijn kritisch op de inhoud.

Betrokken
We geloven binnen LokaalHengelo in betrokkenheid: meedenken, meevoelen, meedoen. Dat geldt voor ons én voor de Hengelose inwoners. Het vergroten van die betrokkenheid voor iedereen is een groot goed voor ons.

Dichtbij
We zijn toegankelijk, gemakkelijk benaderbaar, laten regelmatig ons gezicht zien en nemen iedereen serieus. We luisteren, gebruiken duidelijke taal, stellen ons maatschappelijk op, zien iedereen als gelijkwaardig en blijven onder alle omstandigheden fatsoenlijk.