Ouderen & Jongeren

Ouderen
Hengelo vergrijst steeds verder, daarom is LokaalHengelo voor een op ouderen toegespitst, helder beleid met voldoende ruimte voor de inbreng van hun eigen, specifieke belangen.
De lokale ouderenproblematiek moet breed in kaart worden gebracht, onder meer op het gebied van planologie, verdeling woningquotum, vestigings‐ en toelatingsbeleid.
LokaalHengelo streeft naar een optimale samenwerking met alle organisaties/instellingen voor ouderen om verschillende doelen te realiseren. Zoals:

  • Een soepeler toelatingsbeleid zodat ouderen bij hun kinderen in de buurt kunnen wonen;.
  • senioren moeten in hun vertrouwde omgeving over een passende woonvorm kunnen beschikken, zoals aanleunwoningen op loopafstand van zorg- en winkelcentra, met extra aandacht voor de sociale veiligheid;
  • afvalstortpunten dichtbij woningen van ouderen (500 meter is te ver) en/of het behouden van de grijze container;
  • effectieve en betaalbare dienstverlening op het gebied van maaltijdvoorziening, taxivervoer en huishoudelijke hulp om langer zelfstandig te kunnen wonen;
  • WMO: maximale benutting van de schaarse middelen die beschikbaar zijn voor hulp en zorg.

Jongeren
Jongeren hebben hun eigen wensen, waarvoor de gemeente meer oog moet hebben. LokaalHengelo constateert namelijk zorgelijke ontwikkelingen:

  • voorzieningen voor jongeren zijn wegbezuinigd;
  • er zijn in Hengelo nauwelijks specifieke ruimtes voor jongeren;
  • gedreven jongeren- en opbouwwerkers zijn uit de buurten verdwenen;
  • er worden steeds minder evenementen georganiseerd voor jongeren;
  • jongeren worden tegen hun wil letterlijk ‘op straat gezet.’