Wonen, Werken & Leven

Wonen en leven
Alle Hengeloërs moeten over een passende woning kunnen beschikken. Het huidige conservatieve woningbouwbeleid is de oorzaak van het tekort aan betaalbare (starters) woningen voor jongeren en jonge gezinnen. Ze wijken daarom vaak uit naar omliggende gemeenten. Lokaal Hengelo is voorstander van het substantieel verlagen van de grondprijs voor sociale woningbouw. Bovendien moet het aan woningcorporatie Welbions geleende bedrag van honderden miljoenen euro’s zo spoedig mogelijk worden terugbetaald.

Woningnood
LokaalHengelo wil de woningnood op de volgende manier aanpakken:

  • levensloopbestendige en mantelzorgvriendelijke woningen bouwen;
  • meer sociale huurwoningen bouwen;
  • uitbreidingsmogelijkheden – in overeenstemming met de natuurlijke groei – in Beckum (starterswoningen) en wijken waar dat mogelijk is; ook voor ouderen en jonge gezinnen, zodat ze reële kansen krijgen om in Hengelo te blijven wonen.

Monumentenzorg
Er mag geen enkel gemeentelijk of rijksmonument worden gesloopt zonder toestemming van de Monumentencommissie. Bovendien moet er zo snel mogelijk een gemeentelijk fonds met voldoende budget komen dat behoud en onderhoud van cultuurhistorische (monumentale) gebouwen mogelijk maakt. Monumenten zijn belangrijk voor de geschiedenis van Hengelo, daarom moet er bij toerbeurt een monument  worden geadopteerd, bijvoorbeeld door scholen of verenigingen

Afval
LokaalHengelo maakt zich grote zorgen over het ophalen en verwerken van afval. Omgekeerd inzamelen in de huidige vorm werkt niet: de  grijze container is afgeschaft en het aantal ondergrondse containers drastisch verminderd. Prullen- en poepbakken zijn vervuild of verwijderd. Daarom moet er snel onderzoek komen naar nascheiding via Twence. Ook zou onderzocht kunnen worden of Twente Milieu daar kan worden ondergebracht. Want de Hengeloërs hebben recht op een veilige en gezonde (rattenvrije) leefomgeving, waar het afval dicht bij huis wordt opgehaald en kan worden weggebracht.

Wegen en bermen
Er moet snel werk worden gemaakt van het repareren en onkruidvrij maken van wegen, omdat het onderhoud door jarenlange bezuinigingen een groot probleem is geworden. Haagjes en struikjes tussen wegen zijn verdwenen en maakten plaats voor gras, wat tot een verergering van bandengeruis heeft geleid. LokaalHengelo wil het verder rooien van de struiken tegengaan en zal zo mogelijk herbeplanting stimuleren.

Speelplekken
Meer speelplekken en meer speelruimte zijn voor LokaalHengelo een speerpunt. Dat is van groot belang voor kinderen en jongeren. Daarom moet de zware bezuiniging (30 procent) op de speelplekken worden teruggedraaid. De gemeente dient verder te zorgen voor een verscheidenheid aan goed onderhouden speelplekken, speeltoestellen en poepvrije speelplaatsen.